KOCKÁZATI FELHÍVÁS

Az Investmen LLC. nem ajánl vagy hív fel adott kereskedési stratégiában való részvételre. A Szolgáltató által bemutatott kereskedési lehetőségek használatáról az Ügyfél önállóan, saját felelősségére dönt. A komplex pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek sikeressége függ a kereskedő szakmai és pszichológiai felkészültségétől és pillanatnyi állapotától, ítélőképességétől, ezért javasoljuk, hogy kellő körültekintéssel készüljön kereskedésére, és kérje ki szakavatott pénzügyi tanácsadó véleményét.

A Szolgáltató által szervezett online/offline eseményeken és rendezvényeken, valamint a www.viktorgali.com weboldalon keresztül bemutatott és átadott információk tájékoztató célt szolgálnak, nem minősülnek, és nem is tekinthetőek üzleti, pénzügyi, befektetési, jogi, adóügyi vagy számviteli tanácsnak, sem befektetési vagy konkrét kereskedési javaslatnak, ígéretnek.

Az a tény, hogy az Investmen LLC. valamely információt vagy stratégiát az Ügyfél rendelkezésre bocsátotta, nem tekinthető adott ügylet megkötésére tett ajánlásnak, sem pedig olyan értelmű nyilatkozatnak, miszerint ezen információk és stratégiák az Ügyfélnek megfelelőek. Az ezekre az információkra és stratégiákra alapozott befektetésekből keletkező esetleges kárért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Investmen LLC. nem tartozik felelősséggel az Ügyfelet ért vélt vagy való kárért, veszteségért, ami a Szolgáltató által oktatott információk és stratégiák egyéni használatából származik.

Az Ügyfél lemond azon jogáról, hogy Szolgáltató által közzétett információk és stratégiák, valamint az általa nyújtott szolgáltatás és termékek használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést követelne.